გერმანიაში ჰომოსექსუალების, თერაპიით ან პრეპარატებით მკურნალობა დასჯადი გახდა

გერმანიაში ჰომოსექსუალების, თერაპიით ან პრეპარატებით მკურნალობა დასჯადი გახდა. სასჯელი
ითვალისწინებს 30 000 ევროს ან ერთი წლით პატიმრობას.

ბუნდესტაგმა დაამტკიცა აკრძალვა თერაპიულ მკურნალობაზე, რომლის მიზანიც არის შეცვალოს ადამიანის ორიენტაცია ჰომოსექსუალობიდან ჰეტეროსექსუალობამდე. ამრიგად დაუშვებელი გახდა სამედიცინო ჩარევა, რომელიც მიმართულია ადამიანის სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერის შეცვლისაკენ.

მათ შორის, დაისჯება აგიტაცია, რომელიც ასევე ჰომოსექსუალობის თერაპიული მკურნალობით ჩანაცვლებას გულისხმობს.

https://www.cnn.com/2020/05/08/europe/germany-gay-conversion-therapy-ban-intl-scli-grm/index.html